1. 27 Ağustos 2014

  11 not

  Yeniden bloglanılan yer
  buluttanbarikatlar

  Anonim şöyle dedi: yeni bir devrim yapmak zordur.çarşaf giyen okumaya yazma bile bilmeyen toplumdan şapka giyen kültürlü topluma dönüşmek sence kolay olur muydu? bu şapkaya karşı çıkan biri ise devrime karştıtır. gezi parkında yapılan ölümler ne içindi?

  buluttanbarikatlar:

  "şapka giyen kültürlü toplum" mu? bir toplumun kültürlü olması demek şapka giymesi, cahil olması demek çarşaf ve cübbe giymesi demek midir.alimleri asmak devrim yapmak demekse nerdeyse tamamı Müslüman olan bir ülkede bu devrim dinsizliği ve batı kültürünü almak değil midir.neden biz kendi kültürümüzü yükseltmek yerine batının kültürünü alalım ki? ayrıca insanın Müslüman olması onun bilim insanı olması engel değildir.atatürk şapka takmayanları aleme ibret olsun diye sallandırdı, insanların inançlarını yaşamalarına mahal vermedi.oysa biz hem Müslüman hemde türk-kürt ve diğer milletlerin kültürleriylede muasır medeniyet seviyesine ulaşabilirdik.

  bkz.

  Abdüsselam ( 1926 - …) Fizik bilgini, ilk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı. Ahmed Bin Musa ( 10. yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.

  Ahiz ( 776 - 869 ) Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir. Akşemseddin ( 1389 - 1459 ) Pasteur’dan önce mikrobu bulan ilk bilim adamı, İstanbul’un fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet’ in hocasıdır. Ali Bin Abbas ( ? - 994 ) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates’in (Hipokrat) doğum olayı görüşünü kökünden yıktı. Ali Bin İsa ( 11 yüzyıl ) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı. Ali Bin Rıdvan ( ? - 1067 ) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi. Ali Kuşçu ( ? - 1474 ) Ünlü bir türk astronomi ve matematik bilginidir. Ammar ( 11 yüzyıl ) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı. Battani ( 858 - 929 ) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biridir. Trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin. Beyruni ( 973 - 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni Amerika kıtasının varlığını Cristof Colomb’un keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın en büyük alimidir. Bitruci ( 13 yüzyıl ) Kopernik’e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı. Cabir Bin Eflah ( 12 yüzyıl ) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir . Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır. Cabir Bin Hayyam ( 721 - 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en küçük parçası atomun parçalanabileciği fikrini bundan 1200 sene önce ortaya atmıştır. Cezeri ( 1136 - 1206 ) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçidir. Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir.. Demiri ( 1349 - 1405 ) Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir … “Hayatül Hayavan” isimli kitabı yazmıştır. Dinaveri ( 815 - 895 ) Botanikçi ve astronom bir alim olarak bilinir. Ebu Kamil Şuca ( ? - 951 ) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini. Ebu’l Fida ( 1271 - 1331 ) Büyük bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır. Ebu’l Vefa ( 940 - 998 ) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir. Ebu Maşer ( 785 - 886 ) Med-Cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir. Evliya Çelebi ( 1611 - 1682 ) "Büyük Türk Seyyahı" ve meşhur "Seyahatname"nin yazarıdır. Farabi ( 870 - 950 ) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir. Fatih Sultan Mehmet ( 1432 - 1481 ) İstanbulu feth eden ve havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır. Fatih’in kendi icadı olan ve adı “Şahi” olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu.. Fergani ( 9 yüzyıl ) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi. Gıyasüddin Cemşid ( ? - 1429 ) Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini bulan Cemşid cebir ve astronomi alimidir. Harizmi ( 780 - 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa’ ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin. Hasan Bin Musa ( ? - ? ) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri.. Hazini ( 6 - 7 yüzyıl ) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin. Hazerfen Ahmed Çelebi ( 17 yüzyıl ) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü. Huneyn Bin İshak ( 809 - 873 ) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin. İbni Avvam ( 8 yüzyıl ) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin. İbni Battuta ( 1304 - 1369 ) Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah. İbni Baytar ( 1190 - 1248 ) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır. İbni Cessar ( ? - 1009 ) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 1000 sene önce açıklayan müslüman doktor. İbni Ebi Useybia ( 1203 - 1270 ) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor. İbni Fazıl ( 739 - 805 ) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir. İbni Firnas ( ? - 888 ) Wright kardeşlerden 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim. İbni Haldun ( 1332 - 1406 ) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı. İbni Hatip ( 1313 - 1374 ) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor. İbni Havkal ( 10 yüzyıl ) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim. İbni Heysem ( 965 - 1051 ) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim. İbni Karaka ( ? - 1100 ) 900 yıl önce torna tezgahı yapan bilgin. İbni Macit ( 15 yüzyıl ) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco Da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı. İbni Rüşd ( 1126 - 1198 ) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir. İbni Sina ( 980 - 1037 ) Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, Pasteur’e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası. İbni Turk ( 9 yüzyıl ) Cebirin temelini atan islam bilgini. İbni Yunus ( ? - 1009 ) Galile’den önce sarkacı bulan astronom. İbni Zuhr ( 1091 - 1162 ) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa’da eserleri ders kitabı olarak okutuldu. İbnünnefis ( 1210 - 1288 ) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi. İbrahim Efendi ( 18 yüzyıl ) Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis. İbrahim Hakkı ( 1703 - 1780 ) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri “Marifetnâme” ile burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir. İdrisi ( 1100 - 1166 ) Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı. İhvanü-s Safa ( 10 yüzyıl ) Çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi , Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır. İsmail Gelenbevi ( 1730 - 1791 ) 18 yüzyılda Osmanlıların en güçlü matematikçilerindendi. İstahri ( 10 yüzyıl ) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin. Kadızade Rumi ( 1337 - 1430 ) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur. Kambur Vesim ( ? - 1761 ) Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor. Katip Çelebi ( 1609 - 1657 ) Osmalılarda rönesansın müjdecisi, coğrafyacı ve fikir adamı. Kazvini ( 1203 - 1283 ) Ortaçağın Herodot’u müslümanların Plinius’u , astronom ve coğrafyacı bilgin. Kemaleddin Farisi ( ? - 1320 ) İbni Heysem ayarında büyük islam matematikçisi, fizikçi ve astronom. Kerhi ( ? - 1029 ) İslam dünyası Matematikçilerinden. Kindi ( 803 - 872 ) İbni Heysem’e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır. Kurşunoğlu Behram ( 1922 - … ) Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden. Halen Prof. Behram Kurşunoğlu Amerika da Florida Üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır. Lagarî Hasan Çelebi ( 17 yüzyıl ) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin. Macriti ( ? - 1007 ) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom. Mağribi ( 16 yüzyıl ) Çağının en büyük matematikçilerinden . Mağribinin eseri olan Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüzölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir. Maaşallah ( 72? - 815 ) Meşhur islam astronomlarındandır. Usturlabla ilgili ilk eseri veren bilgindir. Mes’ûdi ( ? - 956 ) Kıymeti ancak 18. 19. Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı. Mesudi günümüzden 1050 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır. Mimar Sinan ( 1489 - 1588 ) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar. Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir. Mürsiyeli İbrahim ( 15 yüzyıl ) Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı. Günümüzden 500 sene önce kadar önce yaşamıştır. Nasirüddin Tusi ( 1201 - 1274 ) Trigonometri alanında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom. Necmeddinü-l Mısri ( 13 yüzyıl ) Çağının ünlü astronomlarından. Ömer Hayyam ( ? - 1123 ) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi Ömer Hayyama aittir. Piri Reis ( 1465 - 1554 ) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını Cristof Colomb’dan önce bilen ünlü denizci. Razi ( 864 - 925 ) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa’ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi. Sabit Bin Kurra ( ? - 901 ) Newton’ dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini. Matemetik ve astronomi alimi. Sabuncu Oğlu Şerefeddin ( 1386 - 1470 ) Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir. Seydi Ali Reis ( ?-1562 ) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir. Şemsettin Halili ( ?-1397 ) Büyük bir astronomi bilginidir. Şihabettin Karafi ( ? - 1285 ) Orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından. Takiyyüddin Er Rasit ( 1521 - 1585 ) İstanbul rasathanesi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir. Uluğ Bey ( 1394 -1449 ) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar. Zehravi ( 936 -1013 ) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı.. Zerkali ( 1029 - 1087 ) Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi alimidir.

 2. 22 Ağustos 2014

  98 not

  Yeniden bloglanılan yer
  ebediosmanli

  ebediosmanli:

Bekle sabırla… #Şiirheryerde #ÜmitYaşarOğuzcan

  ebediosmanli:

  Bekle sabırla… #Şiirheryerde #ÜmitYaşarOğuzcan

 3. 22 Ağustos 2014

  52 not

  Yeniden bloglanılan yer
  mehfam

  mehfam:

”özlem, kalabalık içindeyken, bir ân, susup, dinlediğin dere şırıltısıdır….o. aruoba

  mehfam:

  ”özlem, 
  kalabalık içindeyken, 
  bir ân, susup, dinlediğin dere şırıltısıdır…

  .
  o. aruoba

 4. 21 Ağustos 2014

  17 not

  Yeniden bloglanılan yer
  feseyekfikehumullah

  Anonim şöyle dedi: bir şiir ?

  feseyekfikehumullah:

  Bir elif meşki çekildi, ona “Leylâ” dediler,

  Sonra bir yandı ki can, aşk ile “mevlâ” dediler.

  Ey fasıl alemi Dünya, ne büyükler geldi,

  Baktılar her şeye: La!.. döndüler “illa” dediler.

  İşte onlardı fazilet yolunun tacı bize

  “Benim edna!” diyerek herkese “a’la” dediler. 

  Ah gönül! dost olan dost kapısında bekler.

  Yare hayretle: Neden gelmedi “hala” dediler?

  Gel, bırak tac ile tahtı, çekil ey zorlu nefis!

  Padişah olmak için önce “musalla” dediler.

  Bir elif meşki çekildi, ona “Leylâ” dediler, 

  Sonra bir yandı ki can, aşk ile “Mevla” dediler

   ~

    M. Ali Eşmeli

 5. 20 Ağustos 2014

  19 not

  Yeniden bloglanılan yer
  nafile-filintalar

  Doğum ile ölüm arasında, varoluş gayesi nedir ki insanlığın?
  Yüreğinde Allah olanın huzuru çok olur…

  — (via nafile-filintalar)

 6. Ve bir kadının
  Ve bir erkeğin en çok birbirine yakıştığını

  — ali ulurasba

 7. 14 Ağustos 2014

  26 not

  Yeniden bloglanılan yer
  vaynak

  vaynak:


Çocuğum sana yalvarıyorum
Ellerin çirkinleşmeden dua et !
 
Fazıl Hüsnü Dağlarca

  vaynak:

  Çocuğum sana yalvarıyorum

  Ellerin çirkinleşmeden dua et !

   

  Fazıl Hüsnü Dağlarca

 8. 14 Ağustos 2014

  3 not

  Yeniden bloglanılan yer
  nearadiginibilenkiz

  nearadiginibilenkiz:

Çektim: havada halay kokusu var! Bulutlara bak sen, bazen şaşıyorum bunlara bi artist bi acayip şekiller bi flash tv havasi..

  nearadiginibilenkiz:

  Çektim: havada halay kokusu var! Bulutlara bak sen, bazen şaşıyorum bunlara bi artist bi acayip şekiller bi flash tv havasi..

 9. 14 Ağustos 2014

  254 not

  Yeniden bloglanılan yer
  amare-habeo

  gormebicimleri:

 roland topor’u çok severim. selçuk demirel’i de öyle. biri düşünce aklıma, öbürü de koşar gelir hemen. “temelde selçuk’un yapıtı hayatın trajik duygusu üzerine derin bir düşünme ve siyasi düşünceye bir çağrıdır” demesi boşuna değildir igancio ramonet’nin ve fakat topor için de söylenebilir bu laf.
(hafif abi’nin notu)
amare-habeo:

Roland Topor (1938-1997) - Important Book (Le Grand Livre), N/D
Anne-Marie et Roland Pallade Gallery, Lyon, France

  gormebicimleri:

  roland topor’u çok severim. selçuk demirel’i de öyle. biri düşünce aklıma, öbürü de koşar gelir hemen. “temelde selçuk’un yapıtı hayatın trajik duygusu üzerine derin bir düşünme ve siyasi düşünceye bir çağrıdır” demesi boşuna değildir igancio ramonet’nin ve fakat topor için de söylenebilir bu laf.

  (hafif abi’nin notu)

  amare-habeo:

  Roland Topor (1938-1997) - Important Book (Le Grand Livre), N/D

  Anne-Marie et Roland Pallade Gallery, Lyon, France

 10. 14 Ağustos 2014

  508 not

  Yeniden bloglanılan yer
  uverrciinkaa

  
Dedim ya oturuyorum öylece, iyi ki etrafımda kalbimi tanıyanlar yok.— Cahit Zarifoğlu

  Dedim ya oturuyorum öylece, iyi ki etrafımda kalbimi tanıyanlar yok.
  — Cahit Zarifoğlu

  (Kaynak: uverrciinkaa)

 11. 14 Ağustos 2014

  2.764 not

  Yeniden bloglanılan yer
  kerembey

  kerembey:

  -La Belle et La Bête

 12. 9 Ağustos 2014

  21.502 not

  Yeniden bloglanılan yer
  sosuperawesome

  sosuperawesome:

  Catherina Türk on Etsy

  (Kaynak: sosuperawesome)

 13. 8 Ağustos 2014

  218 not

  Yeniden bloglanılan yer
  zeynepverep

  zeynepverep:

- Kimin kitabı o?- Schopenhauer.- Sever misiniz?- Fena değildir.- İntihar hakkında yazdıklarını okudunuz mu?- İlgimi çeken bir konu değil.- Sonu basit olsa bile mi? Diyelim ki uykuya daldınız ve ani bir duraksama oldu. Bunu, acı bir varoluşa tercih etmez misiniz?- Bilemiyorum. Ölümün yaklaşımı korkutucu.- Bence doğmamış çocuklar için hayatın yaklaşımı da o kadar korkutucu olmalı.- Yine de hayat güzel.- Güzel olan ne?- Herşey: bir bahar sabahı, bir yaz gecesi, müzik, sanat, aşk…- Aşk mı?- Öyle bir şey var.- Nereden biliyorsunuz?- Bir kere âşık olmuştum.- Fiziksel bir çekicilik olmasın?- Onun ötesinde bir şeydi.- Kadınlar farklı yaklaşıyor olmalı.- Kadınlardan hoşlanmıyor musunuz?- Aksine, severim onları ama hayran değilimdir.- Neden?- Kadınlar gerçekçidirler, onları fiziksel özellikler yönlendirir.- Çok saçma.- Bir kadın bir erkeğe ihanet ettiğinde, onu küçük görür. Ne kadar iyi biri olursa olsun, bir erkekten kolaylıkla vazgeçebilir ve sözgelimi, daha çekici bir erkeğe kapılabilirler.- Kadınları bilmiyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. Aşk bu değil.- Nedir aşk?- Vermek, fedakârlık yapmak. Bir annenin çocuğuna duydukları.- Siz öyle mi sevdiniz?- Evet.- Kimi?- Kocamı.- Evli misiniz?- Evliydim. Ben hapisteyken öldü.- Anlıyorum. Bana ondan bahsedin.- Uzun hikâye. Savaşta yaralanmıştı, engelliydi.- Engelli mi?- Ona bu yüzden âşıktım. Bana ihtiyacı vardı, bana bağımlıydı. Bir çocuk gibiydi. Benim için bir çocuktan fazlasıydı. Din gibiydi. Aldığım soluktu. Onun için katil olabilirdim. Hayır, aşk gerçek ve çok derin bir kavramdır.- Bunu biliyorum.Charlie Chaplin, “Monsieur Verdoux” - 1947

  zeynepverep:

  - Kimin kitabı o?
  - Schopenhauer.
  - Sever misiniz?
  - Fena değildir.
  - İntihar hakkında yazdıklarını okudunuz mu?
  - İlgimi çeken bir konu değil.
  - Sonu basit olsa bile mi? Diyelim ki uykuya daldınız ve ani bir duraksama oldu. Bunu, acı bir varoluşa tercih etmez misiniz?
  - Bilemiyorum. Ölümün yaklaşımı korkutucu.
  - Bence doğmamış çocuklar için hayatın yaklaşımı da o kadar korkutucu olmalı.
  - Yine de hayat güzel.
  - Güzel olan ne?
  - Herşey: bir bahar sabahı, bir yaz gecesi, müzik, sanat, aşk…
  - Aşk mı?
  - Öyle bir şey var.
  - Nereden biliyorsunuz?
  - Bir kere âşık olmuştum.
  - Fiziksel bir çekicilik olmasın?
  - Onun ötesinde bir şeydi.
  - Kadınlar farklı yaklaşıyor olmalı.
  - Kadınlardan hoşlanmıyor musunuz?
  - Aksine, severim onları ama hayran değilimdir.
  - Neden?
  - Kadınlar gerçekçidirler, onları fiziksel özellikler yönlendirir.
  - Çok saçma.
  - Bir kadın bir erkeğe ihanet ettiğinde, onu küçük görür. Ne kadar iyi biri olursa olsun, bir erkekten kolaylıkla vazgeçebilir ve sözgelimi, daha çekici bir erkeğe kapılabilirler.
  - Kadınları bilmiyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. Aşk bu değil.
  - Nedir aşk?
  - Vermek, fedakârlık yapmak. Bir annenin çocuğuna duydukları.
  - Siz öyle mi sevdiniz?
  - Evet.
  - Kimi?
  - Kocamı.
  - Evli misiniz?
  - Evliydim. Ben hapisteyken öldü.
  - Anlıyorum. Bana ondan bahsedin.
  - Uzun hikâye. Savaşta yaralanmıştı, engelliydi.
  - Engelli mi?
  - Ona bu yüzden âşıktım. Bana ihtiyacı vardı, bana bağımlıydı. Bir çocuk gibiydi. Benim için bir çocuktan fazlasıydı. Din gibiydi. Aldığım soluktu. Onun için katil olabilirdim. Hayır, aşk gerçek ve çok derin bir kavramdır.
  - Bunu biliyorum.

  Charlie Chaplin, “Monsieur Verdoux” - 1947

 14. 8 Ağustos 2014

  2.252 not

  Yeniden bloglanılan yer
  asylum-art

  asylum-art:

  Andre Ermolaev  Icelandic Landscapes Photography

  He is a Russian photographer whose latest series features trails of Icelandic rivers twisting through endless beds of volcanic ash

 15. 7 Ağustos 2014

  163.105 not

  Yeniden bloglanılan yer
  sizvideos

  isteriksancilar:

  sizvideos:

  Watch it in video

  Follow our Tumblr - Like us on Facebook

  bu da başka bir alkışlık kurtarma operasyonu.ayı kardeş ve karga